Utdanningspolitiske utfordringer

Utdanningspolitiske utfordringer

Hva betyr utdanning i dag? Hvilke verdier og føringer ligger i utdanningspolitikken? Arr har snakket med utvalgte representanter for utdanningsfeltet i Norge.

Mer hevn fra Ebbestad Hansen?

Mer hevn fra Ebbestad Hansen?

Ebbestad Hansen mangler empirisk belegg for sine stigmatiserende påstander om norsk antroposofi.

Arr søker bidrag om kjønn

Arr søker bidrag om kjønn

Vi befinner oss i en tid med store endringer i kjønnsforestillinger og -erfaringer. Var det enklere før?

«Den italienske gjestfrihets utsøkte gleder»

«Den italienske gjestfrihets utsøkte gleder»

Reisens frihet har ofte inspirert til seksuell frihet. Men frihet for hvem?

Kommende utgaver av Arr

Kommende utgaver av Arr

Utdanning, opprør, kjønn og fotografi: Dette er de kommende utgavene av Arr. Vil du bidra?

Livet er en reise

Podkast

Livet er en reise

Mens landet var nedstengt tok vi en prat med reisebokforfatter Erika Fatland om reisens verdi og ubehagelige sider

Om å spise en venn

Podkast

Om å spise en venn

Hvordan blir det mulig å spise en venn av familien? Kulturhistoriker Karen Lykke Syse har en teori.

Bøker

Bildene av Vibeke

Bildene av Vibeke

En ambisiøs bok som fornyer norsk filmhistorie.

Bokmelding av
Vibeke Løkkeberg: En kunstnerbiografi

Antroposofi for rettroende

Antroposofi for rettroende

Er dette representativt for kunnskapsnivå og virkelighetsoppfatning blant steinerskolelærere?

Bokmelding av
Antroposofi for skeptikere

salongen.no

Idéhistorisk mening och förståelse

BOKESSAY: Hur ska man läsa och förstå historiska texter? I år är det 50 år sedan Quentin Skinner erbjöd ett möjligt svar på denna fråga med artikeln ”Meaning and Understanding in the History of Ideas”.

Les mer

Arendt, samtidskunst og demokratiopplæring

Arendt sine tekstar, skrivne i etterkant av andre verdskrig, er prega av ei uro for dei trekka ved totalitær praksis som lever vidare i moderne og erklærte demokratiske samfunn – til dømes at menneska sin fridom vert innskrenka og at for mykje makt er samla i få hender.

Les mer
Tidligere temaer